Info om String

/Info om String
Info om String 2023-02-06T11:41:54+01:00

Udbredelsen af String-maskiner i Danmark, var anledning til en debat på det ordinære repræsentantskabsmøde den 19. marts om DBwF’s gennemførsel af DBwF’s mesterskaber, stævner og turneringskampe på String-maskiner. Debatten endte med, at der var et behov for en revision af DBwF’s spilleregler.

Siden har en arbejdsgruppe arbejdet med indsamling af erfaring ved at brug af String-maskiner. Samtidig har IBF i forbindelse med World Games i juli, udsendt ”regler for, hvornår en kegle er væltet”.

Det giver anledning til følgende præcisering om væltede kegler på String-maskiner:

  • Snoren er en del af keglen. Hvis en kegle væltes af snoren fra andre kegler, betragtes den for væltet.
  • Registrering af keglefaldet slutter, når skjoldet begynder at gå ned. Eventuelt keglefald der sker efter at skjoldet begynder at gå ned, er ikke væltet korrekt og skal genrejses.
  • Hvis en kegle registreres som væltet, men det er tydeligt, at keglen ikke er væltet korrekt, fx hvis den er rykket til en anden plads, skal den genrejses, og registreringen rettes.
  • Hvis keglen ikke er registreret som væltet, men alle er enige om, at keglen væltede korrekt, så skal registreringen rettes.
    • Hvis de to klubber ikke kan blive enige, tilkaldes dommeren, der om muligt træffer en afgørelse, eller om der skal spilles en provisorisk kugle eller rude.
  • Hvis en kegle rykker sig til anden plads, men bliver stående, genrejses den automatisk på sin oprindelig plads. Keglen skal derfor, til forskel fra reglerne for Fritfaldsmaskiner, stå på sin oprindelige plads.
  • Hvis en kegle står i renden, kan den registreres som ikke væltet af maskinen. Keglen skal fjernes og registreres som væltet, da den har forladt banen.

 

Redaktionelle ændringer af spillereglerne jf. DBwF’s love § 9, stk. 4.1.2, samt opdatering af dommerhåndbogen er gennemført.

Se opdateret spilleregler her                              (særlig ny § 28)

Se opdateret dommerhåndbog her                 (Særlig nyt afsnit 14.3)