3-mandshold open

/3-mandshold open
3-mandshold open 2023-09-04T08:48:32+02:00

Stilling:

Propositioner:
(En kamp/runde berammes til 4-7 baner i 2,5 timer)
Stk 1. Et hold består af 3 atleter + evt. 1 reserve
Stk 2. Der spilles EU
Stk 3. Banefordelingen findes ved at hjemmeholdet foretager en lodtrækning til 1. serie, derefter rykker alle
hold en bane til højre efter hver serie.
Stk 4. Der spilles 4 serier i hver runde, uanset antallet af hold i puljen
Hver serie optælles så alle holds score rangeres fra højest til lavest, og der gives point efter hver serie,
således at det hold med højest keglefald får 8 point, næsthøjest keglefald får 6 point, 3. højeste keglefald får 4 point, 4. højeste keglefald får 2 point og øvrige hold får 0 point
Ved ens score deles pointene. Der spilles om 80 point i hver runde svarende til 20 point pr. serie
Stk 5. Der planlægges mindst 10 runder.
Stk 6. Der spilles om Danmarks Bowling Forbunds medaljer i guld, sølv og bronze.
Stk 7. Rækkerne inddeles efter holdenes geografiske placering, derefter inddeles rækkerne efter snit.
Stk 8. Der tilstræbes 5 hold i hver række.
Stk 9. Ved tilmelding bedes klubberne oplyse seneste snit på alle atleter på holdet.
Stk 10. Alle hold i puljen har mindst 2 hjemmebanerunde, hjemmeholdet betaler for de runde hvor de har
hjemmebane.
Stk 11. Udskiftning af atleter kan ske efter færdigspillet serie. Udskiftes en atlet midt i en serie, kan atleten
ikke genindtræde senere i runden.
Stk 12. Er en klub nødt til at afmelde et hold efter turnerings start, skal klubbens eventuelle hjemmerunder
afvikles.
Stk 13. Vinderen af rækken findes ved flest point.
Står 2 eller flere hold lige, er det det totale keglefald for alle runder.